Downpipe AUDI A6 C7 4G 3.0 tdi 2012-15 204,245 hk

3490 kr

Downpipe DPF Delete för Audi A6 C7 3.0 tdi 4G Quattro

Årsmodell: 2012 -2015

Motor: 204 hk & 245 hk

Ytterdiameter – 63,5 mm Flänstjocklek – 10mm

Downpipen har följande anslutningar:

  • en anslutning för lambdasonden
  • en anslutning för temperatursensorn
  • två anslutningar för tryckmätningskabel

Det är viktigt att notera att borttagningen av partikelfiltret på en dieselbil ofta är olaglig och kan ha negativa miljöeffekter. Partikelfiltret är designat för att minska utsläppen av skadliga partiklar från bilens avgaser, vilket bidrar till bättre luftkvalitet och minskar miljöpåverkan.

Här är några av anledningar för att ta bort partikelfiltret, även om dessa inte uppväger de negativa miljökonsekvenserna och legala aspekterna.

  1. Förbättrad Prestanda: Vissa anser att borttagandet av partikelfiltret kan leda till en liten ökning av motorns effekt och vridmoment eftersom det minskar motståndet i avgassystemet.
  2. Bränsleekonomi: Det finns uppfattningen att borttagandet av filtret kan leda till en marginell förbättring i bränsleekonomin eftersom motorn inte behöver arbeta lika hårt för att trycka ut avgaserna.
  3. Underhållskostnader: Partikelfiltret kan kräva dyra reparationer eller utbyte över tid och vissa väljer att ta bort det för att undvika dessa kostnader.

Det är dock viktigt att komma ihåg att dessa potentiella fördelar måste vägas mot de lagliga, etiska och miljömässiga konsekvenserna av att ta bort partikelfiltret. I många länder är det olagligt att ta bort eller modifiera partikelfiltret och det kan leda till högre utsläpp av skadliga partiklar vilket bidrar till luftföroreningar och negativ påverkan på människors hälsa.