Partikelfilter rengöring

Din Partner för Professionell och Priseffektiv Partikelfilter rengöring

Välkommen till Lovlitek, din expert på innovativ och effektiv rengöring av partikelfilter (DPF) för bilar och lastbilar. Vi förstår vikten av ett fungerande och välunderhållet partikelfilter för ditt fordon och vi är här för att erbjuda en lösning som är både kostnadseffektiv och bekväm.

Varför Välja Lovlitek för DPF-Rengöring?

 • Ingen Demontering Krävs: Vår unika rengöringsprocess gör att vi kan rengöra ditt partikelfilter direkt på fordonet, utan tidskrävande och kostsamma demonteringar.
 • Kostnadseffektivitet: Vi erbjuder en prisvärd service som säkerställer att ditt fordon uppfyller miljökraven utan att det behöver kosta en förmögenhet.
 • Garanterade Resultat: Vår metod garanterar en märkbar förbättring i ditt partikelfilters prestanda. Vi mäter värdena före och efter rengöringen för att bekräfta effektiviteten.
 • Ingen Risk: Om vårt förfarande mot förmodan inte lyckas rengöra ditt partikelfilter, så debiterar vi inga kostnader.

Hur Fungerar Vår Rengöringsprocess?

 1. Diagnostisk Kontroll: Vi börjar med att noggrant kontrollera partikelfiltrets tillstånd, inklusive en föranalys av dess prestanda och ackumulerade partiklar.

 2. Specialiserad Rengöring: Genom att använda vår avancerade rengöringsteknik, rensar vi effektivt bort sot och andra partiklar som ackumulerats i filtret, utan att skada det.

 3. Efterkontroll och Mätning: Efter rengöringen genomför vi en efterkontroll där vi mäter DPF-värdena igen för att säkerställa en betydande förbättring av filtrets funktion.

Fördelar med Rengjorda Partikelfilter

 • Förlängd Livslängd på Filtret: Regelbunden rengöring kan avsevärt öka partikelfiltrets livslängd.
 • Bättre Bränsleekonomi: Ett rent filter bidrar till effektivare förbränning och därmed bättre bränsleekonomi.
 • Lägre Underhållskostnader: Genom att undvika dyra utbyten och reparationer sparar du pengar över tid.
 • Miljövänligt: Ett effektivt partikelfilter minskar utsläpp av skadliga partiklar, vilket bidrar till en renare miljö.

Kontakta Oss

 Kontakta oss idag för mer information och för att boka en tid. Maila eller ring oss direkt. 

Tillsammans håller vi ditt fordon i toppskick, samtidigt som vi värnar om miljön!

Partikelfilter rengöring: från 3.490:-

Att rengöra ett igensatt partikelfilter är en viktig aspekt av fordonsskötsel, särskilt för dieseldrivna fordon. Partikelfilter, ofta kallade dieselpartikelfilter (DPF), är designade för att fånga upp och eliminera partiklar som PM2.5 och PM10 från avgaserna. Dessa partiklar är skadliga både för miljön och människors hälsa.

När partikelfiltret blir igensatt, vilket ofta sker efter att ha kört bilen huvudsakligen på korta sträckor, kan det orsaka problem. Ett igensatt filter minskar motorns effektivitet och kan leda till ökad bränsleförbrukning. Dessutom kan igensatta filter orsaka en obehaglig lukt av diesel runt fordonet.

Det är viktigt att regelbundet rengöra partikelfiltret för att säkerställa att det fungerar som det ska. Om filtret inte rengörs kan det leda till att det behöver bytas ut, vilket kan vara en kostsam process. Rengöring av partikelfiltret bör göras noggrant för att undvika skador på filtret och för att säkerställa att det kan fånga upp partiklar effektivt efter rengöringen.

Det finns olika metoder för att rengöra ett partikelfilter. En vanlig metod är att köra bilen på en längre sträcka vid högre hastigheter, vilket kan hjälpa till att “bränna bort” de partiklar som har samlats i filtret. Detta bör dock göras med försiktighet och enligt tillverkarens instruktioner. För mer djupgående rengöring kan det vara nödvändigt att ta hjälp av en professionell verkstad. Vi använder specialutrustning för att effektivt rengöra filtret utan att skada det.

Sammanfattningsvis är regelbunden rengöring av partikelfiltret avgörande för att hålla ett dieselfordon i gott skick. Det bidrar inte bara till bättre miljö genom att minska utsläpp av skadliga partiklar, utan det hjälper också till att bibehålla fordonets prestanda och kan förebygga kostsamma reparationer i framtiden. Att vara uppmärksam på tecken på ett igensatt filter, såsom minskad prestanda eller diesel-lukt, och att vidta åtgärder för rengöring inom 1-2 dagar kan bidra till en längre livslängd för både partikelfiltret och fordonet som helhet.